slider

Lexus aplinkos apsauga

Lexus kūrėjai yra įsitikinę, jog aplinkos tvarumas yra vienintelis didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų pramonė ir visuomenė šiame amžiuje. Jų sprendimai šioje srityje susiję ne tik su produktais, bet ir su kiekvienu veiklos aspektu ir visais joje dalyvaujančiais asmenimis.

Turėdami aiškią tvaraus mobilumo viziją, Lexus siekia:

  • lyderiauti novatoriškų aplinką tausojančių technologijų, tokių kaip hibridiniai automobiliai, srityje;
  • mažinti visų mūsų operacijų daromą poveikį aplinkai;

  • iki minimumo sumažinti gamtos išteklių naudojimą gamyboje ir iki maksimumo
  • padidinti perdirbamų ir pakartotinai panaudojamų medžiagų naudojimą;
  • bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, kad būtų pagerinta aplinkos kokybė.

Tai visapusiškas požiūris į lyderystę aplinkosaugos srityje. Lexus siekia iki nulio sumažinti taršos lygį ir atliekų kiekį visuose savo veiklos etapuose. Kūrėjai tiki, jog ilgainiui, pasitelkiant savo įgūdžius ir Kaizen (šis japoniškas žodis reiškia nuolatinį tobulėjimą) principą, tai įmanoma pasiekti. Lexus komanda yra tikra, jog nuo to priklauso Lexus augimas ir sėkmė.

Ekologiška bendrovė

Siekdami harmonijos su gamta, įdiegėme ir tobuliname aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus. Tai padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, minimizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo galimybes, gerina įmonės veiklos efektyvumą, identifikuoja naujas įmonės galimybes. Ši sistema patvirtina, jog vykdydami savo veiklą visada galvojame apie poveikį aplinkai.

Atsinaujinančios elektros energijos išteklių vartotojai

Vienas iš svarbiausių Lexus Kaunas prioritetų – mažinti su mūsų veikla susijusį poveikį aplinkai. Todėl, prisidėdami prie aplinkos, kurioje vykdome savo veiklą, tausojimo ir išreikšdami savo požiūrį į šalies ekologines problemas, o taip pat siekdami skatinti socialinę atsakomybę, sudarėme “Žalios lietuviškos energijos” tiekimo sutartį ir savo veikloje naudojamės elektros energija, kuri yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI).

Atliekų surinkimo sistema

Siekiant užtikrinti tinkamą automobilinių atliekų tvarkymą, švino turinčius akumuliatorius ir baterijas privalu surinkti ir perdirbti taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, sudarančias šias atliekas – šviną, plastikus, sieros rūgštį, stibį ir kt. „Lexus Kaunas” įsipareigoja nemokamai priimti automobiliams skirtas baterijas, akumuliatorius bei jų atliekas* ir perduoti juos atliekų tvarkytojams.

Surinkti akumuliatoriai patenka pas atliekų tvarkytojus, kurie pagal visus reikalavimus akumuliatorius išardo, perdirba ar paruošia tolimesniam perdirbimui. Teisingai sutvarkius akumuliatorius išvengiama žalingo poveikio aplinkai, tame tarpe ir visuomenei, o akumuliatorių sudėtinės dalys keliauja į naujų gaminių gamybą.

* Paslauga teikiama tik LEXUS KAUNAS klientams.