fbpx
slider

Lexus aplinkos apsauga

Lexus kūrėjai yra įsitikinę, jog aplinkos tvarumas yra vienintelis didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų pramonė ir visuomenė šiame amžiuje. Jų sprendimai šioje srityje susiję ne tik su produktais, bet ir su kiekvienu veiklos aspektu ir visais joje dalyvaujančiais asmenimis.

Turėdami aiškią tvaraus mobilumo viziją, Lexus siekia:

  • lyderiauti novatoriškų aplinką tausojančių technologijų, tokių kaip hibridiniai automobiliai, srityje;
  • mažinti visų mūsų operacijų daromą poveikį aplinkai;
  • iki minimumo sumažinti gamtos išteklių naudojimą gamyboje ir iki maksimumo
  • padidinti perdirbamų ir pakartotinai panaudojamų medžiagų naudojimą;

  • bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, kad būtų pagerinta aplinkos kokybė.

Tai visapusiškas požiūris į lyderystę aplinkosaugos srityje. Lexus siekia iki nulio sumažinti taršos lygį ir atliekų kiekį visuose savo veiklos etapuose. Kūrėjai tiki, jog ilgainiui, pasitelkiant savo įgūdžius ir Kaizen (šis japoniškas žodis reiškia nuolatinį tobulėjimą) principą, tai įmanoma pasiekti. Lexus komanda yra tikra, jog nuo to priklauso Lexus augimas ir sėkmė.

DEGALŲ SĄNAUDOS IR EMISIJA

Ekologiška bendrovė

Siekdami harmonijos su gamta, įdiegėme ir tobuliname aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus. Tai padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, minimizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo galimybes, gerina įmonės veiklos efektyvumą, identifikuoja naujas įmonės galimybes. Ši sistema patvirtina, jog vykdydami savo veiklą visada galvojame apie poveikį aplinkai.

Atsinaujinančios elektros energijos išteklių vartotojai

Vienas iš svarbiausių Lexus Kaunas prioritetų – mažinti su mūsų veikla susijusį poveikį aplinkai. Todėl, prisidėdami prie aplinkos, kurioje vykdome savo veiklą, tausojimo ir išreikšdami savo požiūrį į šalies ekologines problemas, o taip pat siekdami skatinti socialinę atsakomybę, sudarėme “Žalios lietuviškos energijos” tiekimo sutartį ir savo veikloje naudojamės elektros energija, kuri yra pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI).

Atliekų surinkimo sistema

Siekiant užtikrinti tinkamą automobilinių atliekų tvarkymą, švino turinčius akumuliatorius ir baterijas privalu surinkti ir perdirbti taip, kad būtų galima pakartotinai panaudoti visas medžiagas, sudarančias šias atliekas – šviną, plastikus, sieros rūgštį, stibį ir kt. „Lexus Kaunas” įsipareigoja nemokamai priimti automobiliams skirtas baterijas, akumuliatorius bei jų atliekas* ir perduoti juos atliekų tvarkytojams.

Surinkti akumuliatoriai patenka pas atliekų tvarkytojus, kurie pagal visus reikalavimus akumuliatorius išardo, perdirba ar paruošia tolimesniam perdirbimui. Teisingai sutvarkius akumuliatorius išvengiama žalingo poveikio aplinkai, tame tarpe ir visuomenei, o akumuliatorių sudėtinės dalys keliauja į naujų gaminių gamybą.

* Paslauga teikiama tik LEXUS KAUNAS klientams.

TIKSLAS: IKI NULIO SUMAŽINTI TERŠALŲ KIEKĮ

Lexus bendrovė yra įsipareigojusi rodyti pavyzdį visiems gamintojams, sprendžiant aplinkosaugos problemas.

Mes esame įsitikinę, jog aplinkos tvarumas yra vienintelis didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų pramonė ir visuomenė šiame amžiuje. Mūsų sprendimai šioje srityje susiję ne tik su mūsų produktais, bet ir su mūsų veikla ir visais joje dalyvaujančiais asmenimis kiekvienu aspektu.

Turėdami aiškią tvaraus mobilumo viziją mes:

  • tiesiame kelią aplinką tausojančioms novatoriškoms technologijoms, kokios diegiamos hibridiniuose automobiliuose;
  • mažiname visų mūsų operacijų daromą poveikį aplinkai;
  • siekiame iki minimumo sumažinti gamtos išteklių naudojimą gamyboje ir iki maksimumo padidinti perdirbamų bei pakartotinai panaudojamų medžiagų naudojimą;
  • bendradarbiaujame su vietos bendruomenėmis jų aplinkos kokybei pagerinti.

PIRMAS ETAPAS: PRODUKTŲ KONSTRAVIMAS IR KŪRIMAS

Siekiant sumažinti poveikį plinkai, svarbu numatyti ir įvertinti pažangą, todėl mes laikomės „gyvavimo ciklo“ koncepcijos. Tai platus procesas, kuris apima per visą mūsų produktų gyvavimo ciklą sunaudotus išteklius ir poveikį aplinkai bei sveikatai.

Mes pirmieji pradėjome naudoti aukštos kokybės perdirbtas medžiagas. Be to, mes tiriame ir naudojame dalis, kurias lengva pakartotinai panaudoti joms atitarnavus, taip užtikrinant paprastenį perdirbimo procesą. Net mažiausiai matomos Lexus dalys yra sukurtos laikantis šio požiūrio: perdirbti buferiai naudojami bagažo skyriaus apdailai, o perdirbta suskaidyta garso izoliacinė medžiaga – garso slopintuvui už prietaisų skydelio.

Automobilių durelių apdaila dabar gaminama iš hibiscus rūšies pluoštinio augalo kenafo stiebo, o ne iš medžio skiedrų, kurios buvo naudojamos anksčiau.

Kenafas sugeria 2–5 kartus daugiau CO2 nei kiti augalai ir naudojamas mišinyje su senomis buferių atliekomis iš automobilių remonto centrų automobilių apdailai gaminti. Tokia apdaila yra lengvesnė, geriau izoliuoja garsą ir gaminama iš medžiagų neeikvojant miško atsargų.

ANTRAS ETAPAS: GAMYBA

Lexus bendrovė yra įsipareigojusi rodyti pavyzdį visiems gamintojams sprendžiant aplinkosaugos problemas. Mes esame įsitikinę, jog aplinkos tvarumas yra vienintelis didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria mūsų pramonė ir visuomenė šiame amžiuje. Mūsų sprendimai šioje srityje susiję ne tik su mūsų produktais, bet ir su mūsų veikla ir visais joje dalyvaujančiais asmenimis kiekvienu aspektu.

Mes tai vadiname visapusišku požiūriu į lyderystę aplinkosaugos srityje. Mes siekiame iki nulio sumažinti taršos lygį ir atliekų kiekį visuose savo veiklos etapuose. Mes tikime, jog ilgainiui, pasitelkiant įgūdžius ir Kaizen (tai japoniškas žodis, reiškiantis nuolatinį tobulėjimą) principą, tai įmanoma pasiekti. Esame tikri, jog nuo to priklauso Lexus augimas ir sėkmė.

 

TREČIAS ETAPAS: LOGISTIKA

Lexus aplinkosaugos veikla apima daug įvairių etapų – nuo žaliavų gavimo ir transportavimo iki automobilių dalių apdorojimo ir surinkimo, nuo procesų mūsų centriniuose automobilių prekybos salonuose iki atitarnavusių automobilių medžiagų tvarkymo.

Logistikos srityje per metus mums pavyko sumažinti iki 4919 kilometrų (3057 mylių). Tai padėjo 1020 tonų sumažinti į aplinką patenkančio anglies dvideginio. Šiuos pasiekimus lėmė kruopščiai suplanuoti maršrutai ir padvigubinta visų sunkvežimių naudingoji apkrova.

KETVIRTAS ETAPAS: ATITARNAVUSIŲ AUTOMOBILIŲ PERDIRBIMAS

Atitarnavusių automobilių direktyva parengta siekiant išvengti atliekų susidarymo ir apriboti jų kiekį, taip pat pagerinti atitarnavusių automobilių pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo sąlygas.
 
Lexus bendrovė sutinka su direktyvos reikalavimais. Įgyvendindama šią direktyvą, ji parengė nemokamo visų tinkamų Lexus automobilių atliekų surinkimo nuostatas.

Visame pasaulyje Lexus siekia iki minimumo sumažinti savo vykdomų operacijų poveikį aplinkai. Renkantis atitarnavusių automobilių utilizavimo ir perdirbimo verslo partnerį, buvo svarbu, kad jis atitiktų aukščiausius standartus ir Lexus savininkams būtų atsakingai, patikimai ir efektyviai suteiktos jų automobilių utilizavimo paslaugos.