toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
Registracija į
servisą

Įspėjamųjų ir kontrolinių lempučių reikšmės

Įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės ir signalai, esantys ekrane ir šoniniame veidrodėlyje, informuoja vairuotoją apie įvairių automobilio sistemų būklę.
Gedimo indikatoriaus lemputės informuoja vairuotoją apie automobilio sistemų gedimus. Indikatoriai informuoja vairuotoją apie įvairių automobilio sistemų būklę.
Signalinis indikatorius užsidega jūsų automobilio prietaisų skydelyje, o jūs neturite vartotojo vadovo? Sužinokite, kodėl šis signalinis indikatorius įsijungęs ir ką reikia daryti toliau. 


„iMT” indikatorius

 

Ką tai reiškia?
„iMT” gedimas.
 
Ką daryti?
Skubiai susisiekite su oficialiu Toyota atstovu ar servisu, ar kitu kvalifikuotu specialistu.

Automatinis stovėjimo stabdžio įjungimo indikatorius

Ką tai reiškia?
Perspėja apie automatinės stovėjimo stabdžio sistemos gedimą.

Ką daryti?
Skubiai susisiekite su oficialiu Toyota atstovu ar servisu, ar kitu kvalifikuotu specialistu.

PCS indikatorius

Ką tai reiškia?
Perspėja apie avarijos prevencijos sistemos gedimą.

Ką daryti?
Įsijungus garsiniam signalui ir degant lemputei, skubiai susisiekite su oficialiu Toyota atstovu ar servisu, ar kitu kvalifikuotu specialistu. Jeigu garsinis signalas negirdimas, tuomet avarijos prevencijos sistema laikinai neveikia ir ją reikia koreguoti. Sekite instrukcijas prietaisų skydelio panelėje.

„PKSB OFF” indikatorius (perspėjamasis signalas)

Ką tai reiškia?
Perspėja apie „PKSB”sistemos gedimą. Jei garsinis signalas negirdimas, tuomet sistema laikinai išjungta dėl purvino ar apledėjusio sensoriaus.
 

Ką daryti?

Įsijungus garsiniam signalui, skubiai susisiekite su oficialiu Toyota atstovu ar servisu, ar kitu kvalifikuotu specialistu.

„RCTA OFF” indikatorius (su signalu)

 

Ką tai reiškia?
Perspėja apie „RCTA” funkcijos gedimą.
 
Ką daryti?
Skubiai susisiekite su oficialiu Toyota atstovu ar servisu, ar kitu kvalifikuotu specialistu.

 


Galinės sėdynės saugos diržo indikatorius (su signalu)

Ką tai reiškia?
Primena vairuotojui, kad keleivis neprisisegęs saugos diržo.
 
Ką daryti?
Užsisekite saugos diržą.
 


Automatinės stabdymo sistemos indikatorius / važiavimo kontrolės indikatorius (su signalu)

Ką tai reiškia?
Garsinis signalas reiškia, kad įsijungė automatinė stabdymo sistema arba važiavimo kontrolės indikatorius (tam tikruose modeliuose), kuris nurodo, kad buvo pakeista pavara ir važiavimo kontrolės asistentas (tam tikruose modeliuose) laikant nuspaudus akceleratoriaus pedalą.
 
Ką daryti?
Įsijungus garsiniam signalui, skubiai susisiekite su oficialiu Toyota atstovu ar servisu, ar kitu kvalifikuotu specialistu. Jeigu garsinis signalas negirdimas, tuomet indikatorius įspėja, kad akceleratoriaus ir stabdžių pedalai yra nuspausti vienu metu ir automatinė stabdymo sistema įsijungusi. Atleiskite akceleratoriaus pedalą ir paspauskite stabdžių pedalą.

Priešavarinės saugos sistemos (PCS) signalas
 
Ką tai reiškia?
Mirksintis Priešavarinės saugos sistemos (PCS) signalas kartu su įspėjamuoju signalu informuoja apie gedimą avarijos prevencijos sistemoje. Mirksintis įspėjamasis signalas be garsinio signalo informuoja, kad PCS negali laikinai būti naudojamas, nes priekinis stiklas aplink jutiklį yra nešvarus, rūškanas, apledijęs arba jutiklis yra už jo veikimo temperatūros ribų. Jei įspėjamasis signalas įsijungia ir dega pastoviai, tai informuoja apie tai, kad VSC arba PCS arba abi sistemos yra išjungtos.
 
Ką daryti?
Jeigu įspėjamais signalas mirksi ir yra girdimas garsinis signalas, partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį. Jeigu įspėjamais signalas mirksi ir nėra girdimas garsinis signalas, išvalykite priekinio stiklo matomumo lauką ar palaukite, kol pakankamai atauš priekinio stiklo jutiklio veikimo zona. Jeigu įspėjamasis simbolis dega nuolatos, įjunkite avarijos prevencijos sistemą (PCS) ir stabilumo kontrolės sistemą (VCS).

Hibridinio variklio perkaitimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie hibridinio variklio perkaitimą. Šis indikatorius gali užsidegti ir esant sudėtingoms važiavimo sąlygoms. (Pavyzdžiui, kylant į statų kalną).
 
Ką daryti?
Sustokite saugoje vietoje ir išjunkite klimato sistemą.Patikrinkite, ar iš po kapoto kyla garai. Jeigu matote garus, išjunkite hibridinį variklį. Leiskite varikliui 15 minučių atvėsti ir užveskite jį iš naujo. Jeigu įspėjamasis simbolis neužsidega, galite važiuoti toliau. Priešingu atveju reikia dėl pagalbos kreiptis į „Toyota“ įgaliotą servisą ar į kitą kvalifikuotą asmenį.

Žemo plovimo skysčio lygio įspėjamasis simbolis

Ką tai reiškia?
Informuoja vairuotoją apie tai, kad baigiasi langų plovimo skystis.
 
Ką daryti?
Įpilkite langų plovimo skystis.

Žemos temperatūros įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Įspėjamasis simbolis užsidega kai temperatūra nukrenta žemiau 3 °C ir įspėja vairuotoją apie tai, kad kelias yra slidus.


Galiniai rūko žibintai

Ką tai reiškia?
Galiniai rūko žibintai yra įjungti.Naudojimo sąlygos: pagrindiniai ar parkavimo žibintai ir priekiniai rūko žibintai yra įjungti.


Saugos užuolaidų įspėjamasis simbolis

Ką tai reiškia?
Informuoja apie išjungtą saugos užuolaidų sistemą (RSCA).
 
Ką daryti?
Išjunkite saugos užuolaidų jutiklį tik tuo atveju, jei saugos užuolaidų išsiskleidimas automobilio vertimosi atveju nėra pageidautinas (pvz., ekstremaliomis važiavimo sąlygomis).

Sukimą palengvinančios funkcijos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Ši funkcija palengviną važiavimą staigiame posūkyje, išlaikydama greitį ir sumažindama vairo sukimą, kuris yra reikalingas ratams pasukti iš vienos kraštutinės pusės į kitą.

Lėtos keturių varomų ratų sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Pasirinktas lėtos keturių varomų ratų sistemos režimas. Variklio jėga ratams perduodama per lėtintuvą. Naudokite šį režimą sunkiai pravažiuojamuose keliuose.

Saugos sistemos indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Jis informuoja apie imobilaizerio ar aliarmo sistemos įsijungimą.

Žieminio režimo indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Jeigu automobilis yra su automatine pavarų sistema, iš vietos yra pajudama naudojant 2 pavarą, kad sumažinti automobilių sukimosi vietoje pavojų.

Parkavimo pagalbos indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Informuoja vairuotoją apie įjungtą parkavimo pagalbos sistemą.

Kelių režimų mechaninės pavarų sistemos indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie kelių režimų pavarų svirties gedimą ar perkaitimą.
 
Ką daryti?
Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis automobilio naudojimo vadove. Jeigu nenustatysite gedimo priežasčių, sistemos gali neveikti nepriekaištingai ir tai gali sukelti avariją. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Silpno akumuliatoriaus įspėjamasis simbolis (hibridinis automobilis)
 
Ką tai reiškia?
Informuoja, kad hibridinio automobilio traukos baterija yra silpna.
 
Ką daryti?
Jeigu įspėjamasis simbolis užsidega po to, kai automobilis yra ilgai stovėjęs, tai gali ir nereikšti gedimo. Akumuliatorius dėl ilgo stovėjimo gali būti tuščias. Jeigu naudojant automobilį įspėjamasis simbolis neužgęsta, partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Jeigu žalias indikatorius neužsidega, variklio nėra galimybės užvesti.
 
Ką daryti?
Jeigu žalias indikatorius mirksi labai greitai, variklio nėra galimybės užvesti.Priežastys gali būti įvairios. Patikrinkite, ar pavarų svirtis yra padėtyje „P“ (automobiliai su automatine pavarų sistema) arba padėtyje „N“ (automobiliai su mechanine pavarų sistema). Vairo užraktas gali būti aktyvuotas. Pabandykite jį atrakinti spaudžiant „Start Stop“ mygtuką ir tuo pat metu sukant vairą į vieną ir į kitą pusę.

Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Geltonai mirksintis simbolis informuoja apie inteligentiškos užrakinimo ir užvedimo sistemos gedimą.
 
Ką daryti?
Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Hibridinės sistemos įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie gedimą hibridiniame variklyje.
 
Ką daryti?
Netęskite važiavimo. Pristatykite automobilį į remonto dirbtuves. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Žemo AdBlue™ lygio įspėjamasis simbolis

 
Ką tai reiškia?
Žemas AdBlue™ lygis
 
Ką daryti?
Leiskite AdBlue™ atsargas papildyti „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Jei jis mirksi 15 sekundžių geltonai, tai informuoja apie gedimą inteligentiškoje atidarymo ir užvedimo sistemoje.
 
Ką daryti?
Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Išmaniosios užrakinimo ir užvedimo sistemos indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Jeigu žalias indikatorius neužsidega, variklio nėra galimybės užvesti.
 
Ką daryti?
Jeigu žalias indikatorius mirksi labai greitai, variklio nėra galimybės užvesti.Priežastys gali būti įvairios. Patikrinkite, ar pavarų svirtis yra padėtyje „P“ (automobiliai su automatine pavarų sistema) arba padėtyje „N“ (automobiliai su mechanine pavarų sistema). Vairo užraktas gali būti aktyvuotas. Pabandykite jį atrakinti spaudžiant „Start Stop“ mygtuką ir tuo pat metu sukant vairą į vieną ir į kitą pusę.

KDSS įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie KDSS (Kynetic Dynamic Suspension System) kinetinės- dinaminės adaptyvios pakabos sistemos gedimą.
 
Ką daryti?
aFS sistemos gedimo atveju paprastų žibintų pajėgumas paprastai nesumažėja. Jeigu matomumas yra pakankamas, galima tęsti kelionę. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Slėgio padangose įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Įspėjamasis signalas informuoja vairuotoją apie žemą slėgį padangose
 
Ką daryti?
Įsijungus simboliui, slėgis padangose yra žemas. Patikrinkite ir, jei reikia, sureguliuokite padangų slėgį bei anuliuokite padangų slėgio jutiklius pagal naudojimo vadove pateiktas rekomendacijas. Jeigu įspėjamasis simbolis atlikus šiuos veiksmus neišsijungia, partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį. Jeigu simbolis įsijungia po to, kai jis 1 minutę mirksėjo, padangų slėgio kontrolės sistemoje yra nustatytas gedimas. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Variklio gedimas
 
Ką tai reiškia?
Variklio gedimo įspėjamasis simbolis informuoja apie gedimą: * Variklio elektronikos sistemoje * Elektroniniame maišytuvo vožtuve * Multidrive ar automatinės pavarų sistemos elektronikos sistemoje (kai kuriuose modeliuose)
 
Ką daryti?
Šis įspėjamasis simbolis gali įsijungti ir kartu su kitais įspėjamaisiais simboliais. Jeigu nepastebite ypatingų skirtumų automobilio veikime, galite važiuoti toliau. Visgi reiktų nepamiršti, kad ilgalaikis automobilio eksploatavimas įsijungus įspėjamiesiems signalams, gali pakenkti tam tikroms automobilio sistemoms. Partikrinkite automobilį atsiradus pirmai galimybei Toyota įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Saugos diržo įspėjamasis simbolis (su garsiniu signalu)
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie tai, kad vairuotojas nėra užsisegęs saugos diržo.
 
Ką daryti?
Užsisekite saugos diržą. Jei keleivio sėdynėje sėdi keleivis, tai ir jis turi užsisegti saugos diržą, nes priešingu atveju įspėjamasis signalas ir garsinis signalas neišsijungs.

Atidarytų durelių indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Atidarytų durelių įspėjamasis simbolis (su garsiniu signalu) Informuoja apie atidarytas ar negerai uždarytas dureles, kapotą ar bagažinės dangtį.
 
Ką daryti?
Patikrinkite, ar visos durys, kapotas ir bagažinės dangtis yra uždaryti.
 

Galinių sėdynių saugos diržo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Primena vairuotojui ja keleiviams, kad reikia užsisegti saugos diržus.


Parkavimo pagalbos indikatorius

Ką tai reiškia?
Informuoja apie parkavimo daviklių darbą ar gedimą.
 
Ką daryti?
Norėdami gauti tikslesnės informacijos, vadovaukite savo automobilio modelio naudojimo vadovu.

Degalų lygio įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Rodo, kad degalų lygis bake yra kritęs iki rezervinio lygio.
 
Ką daryti?
Priklausomai nuo automobilio, degalų bake yra apie 5-9l.Įpilkite degalų atsiradus pirmai galimybei.

Papildomos apsaugos sistemos (SRS) indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Papildomos apsaugos sistemos (SRS) indikatorius informuoja apie gedimą: * Saugos pagalvėse * Saugos diržų įtempikliuose.
 
Ką daryti?
Gedimo atveju saugos pagalvės ir saugos diržų įtempikliai gali neveikti pagal reikalavimus. Partikrinkite automobilį „Toyotos“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Elektrinio vairo stiprintuvo (EPS) indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Elektrinio vairo stiprintuvo (EPS) indikatorius informuoja apie vairo stiprintuvo gedimą. Įspėjamasis simbolis gali įsijungti ir tuo atveju, jei akumuliatorius ištuštėja ar yra laikinas įtampos kritimas.
 
Ką daryti?
Gedimo atveju sunku sukti vairą. Nebetęskite važiavimo, bet partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Sportinio režimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Naudokite šį režimą, kad pasiektumėte maksimalų budrumą (pvz., važiuojant kalnų keliais arba lenkiant). Norėdami išjungti sportinio važiavimo režimą, spauskite iš naujo jungiklį PWR MODE. Šis režimas išsijungia, kai uždegimo jungiklis yra padėtyje „OFF“.

Ekonominio važiavimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Ekonominio važiavimo įspėjamasis simbolis dega kai automobilis važiuoja ekonomiškai.

EV-režimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
EV režimu automobilį valdo elektrinis variklis, varomas hibridiniu varikliu.

Ekonomiško važiavimo režimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Naudokite šį režimą, kad sutaupytumėte degalų kelionėje, kai dažnai reikia paspartinti ir stabdyti. Naudojant šį režimą, yra ribojamas kondicionieriaus naudojimas. Norėdami išjungti ekonominio važiavimo režimą, spauskite iš naujo jungiklį ECO MODE. Šis režimas savaime neišsijungia, net jei pasirenkate uždegimo jungiklio režimą „OFF“.

Hibridinės sistemos parengties indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Hibridinį variklį neįmanoma užvesti, jei pavarų perjungimo svirtis yra „N“ padėtyje. Prieš užvesdami hibridinį variklį, pasirinkite parkavimo režimą „P“. Paspauskite uždegimo jungiklį. Po kelių sekundžių užsidegs indikatorius „READY“ ir pasigirs garsinis signalas. Kai simbolis „READY“ dega, automobilis yra paruoštas važiuoti, net jei ir neveikia benzininis variklis.

Centrinio diferencialo užrakto įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Įspėjamasis simbolis įsijungia, kai yra įjungta keturių varomų ratų schema.

Galinio diferencialo užrakto įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Įspėjamasis simbolis mirksi galinio diferencialo užrakinimo ir atrakinimo atveju. Jei galinis diferencialas yra užrakintas, neveikia ABS stabdys. Tokiu atveju dega ir ABS-stabdžio įspėjamasis simbolis.
 
Ką daryti?
Jeigu įspėjamieji simboliai naudojant galinį diferencialą lieka mirksėti, sustabdykite automobilį ir nuspauskite jungiklį dar kartą. Jeigu įspėjamasis simbolis atlikus aukščiau nurodytus veiksmus lieka mirksėti, atsiradus pirmai galimybei partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį. Keturių varomų ratų sistemoje gali būti gedimas.

Automatinės pavarų dėžės skysčio temperatūros įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja, kad automatinės pavarų dėžės skysčio temperatūra yra per aukšta.
 
Ką daryti?
Sustokite saugioje vietoje, perjunkite pavarų svirtį į padėtį „P“ ir leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga tol, kol įspėjamasis simbolis išsijungs. Jei įspėjamasis simbolis neišsijungia, sustabdykite variklį ir leiskite jam atvėsti. • Mirksintis įspėjimas rodo, kad pavarų sistemoje yra gedimas. Nedelsiant sustokite saugioje vietoje, įjunkite „P“ pavarą ir kreipkitės į „Toyota“ įgaliotąjį atstovą ar kitą kvalifikuotą specialistą.

Riboto praslydimo diferencialas
 
Ką tai reiškia?
AUTO LSD funkcija yra įjungta, jei sistema yra TRC režimu. Ji įsijungia jei vienas varomas ratų sukasi (pvz., ant ledo ar purve). Sistema taiko besisukantiems ratams stabdžius ir dalį sukimo momento perkelia į kitą ratą, kad būtų išlaikyta trauka.
 
Ką daryti?
Įspėjamasis simbolis įsijungia, kai yra nuspaustas “TRC OFF” jungiklis (2WD modeliai). Įsijungus įspėjamajam simboliui tada, kai “TRC OFF” jungiklis nėra įjungtas, sistemoje yra gedimas. Partikrinkite automobilį „Toyotos“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Keturių varomų ratų įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Pasirinkta yra lėta arba greita keturių varomų ratų sistema.

Pavarų svirties padėties įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja vairuotoją apie pavarų svirties padėtį.

Parkavimo padėties įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Automatinėje pavarų dėžėje padėtis „N“.
 
Ką daryti?
Perstumkite pavarų svirtį iš padėties „N“ į padėtį „P“.

Aušinimo skysčio žemos temperatūros įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Variklis dar nėra pasiekęs savo normalios darbo temperatūros.
 
Ką daryti?
Simbolis įsijungia po to, kai yra užvedamas šaltas variklis, kai aušinimo skystis dar nėra pasiekęs optimalios darbo temperatūros. Venkite didelio variklio krūvio ir važiavimo su aukštais apsisukimais tol, kol įspėjamasis signalas išsijungs.

Aušinimo skysčio žemos temperatūros įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Variklis dar nėra pasiekęs savo normalios darbo temperatūros.
 
Ką daryti?
Simbolis įsijungia po to, kai yra užvedamas šaltas variklis, kai aušinimo skystis dar nėra pasiekęs optimalios darbo temperatūros. Venkite didelio variklio krūvio ir važiavimo su aukštais apsisukimais tol, kol įspėjamasis signalas išsijungs.

Aušinimo skysčio auštos temperatūros įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Aušinimo skysčio auštos temperatūros įspėjamasis simbolis.Vidaus degimo variklis gali būti perkaitęs.

Akumuliatoriaus pakrovimo sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Akumuliatoriaus pakrovimo sistemos įspėjamasis simbolis informuoja apie gedimą pakrovimo sistemoje.
 
Ką daryti?
Sustokite saugoje vietoje. Išjunkite variklį ir iškvieskite pagalbą. Jeigu neišjunksite automobilio, kuriame dega įspėjamasis signalas, variklio, galite pažeisti automobilio elektros sistemą. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Variklio diržo keitimo laiko įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Rodo, kad atėjo laikas keisti variklio diržą.
 
Ką daryti?
Galite tęsti kelionę, bet atsiradus pirmai galimybei partikrinkite automobilį Toyota įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį ir esant poreikiui pakeiskite diržą. Viršijus variklio diržo keitimo intervalą, diržas gali suplyšti, o tai gali labai stipriai sugadinti variklį.

Alyvos keitimo įspėjamasis simbolis (kai kurie modeliai)
 
Ką tai reiškia?
Primena apie tai, kad reikia keisti variklio alyvą.
 
Ką daryti?
Patikrinkite variklio alyvą ir jeigu reikia, pakeiskite ją. Duomenys, pakeitus alyvą, turi būti anuliuojami.

Alyvos keitimo įspėjamasis simbolis (kai kurie modeliai)
 
Ką tai reiškia?
Mirksintis signalas primena apie tai, kad reikia keisti alyvą. Mirksi maždaug 25 000 km po paskutinio alyvos keitimo.
 
Ką daryti?
Pakeiskite variklio alyvą. Duomenys, pakeitus alyvą, turi būti anuliuojami.Tolygiai degantis signalas (kai kuriuose modeliuose) primena apie tai, kad reikia keisti alyvą. Įsijungia nuvažiavus apie 30 000 km po paskutinio alyvos keitimo (nuo alyvos keitimo duomenų anuliavimo). Partikrinkite variklio alyvą ir alyvos filtrą „Toyotos“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį. Patikrinkite ir pakeiskite.

Keleivio priekinės saugos pagalvės įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Šis įspėjamasis simbolis dega centrinėje konsolėje kai yra įjungta priekinė keleivio saugos pagalvė.
 
Ką daryti?
Kai kuriuose modeliuose galima išjungti keleivio saugos pagalvę. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite atitinkamą savo automobilio naudojimo vadovo skyrių.

Keleivio priekinės saugos pagalvės įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Šis įspėjamasis simbolis dega centrinėje konsolėje kai yra įjungta priekinė keleivio saugos pagalvė.
 
Ką daryti?
Kai kuriuose modeliuose galima išjungti keleivio saugos pagalvę. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite atitinkamą savo automobilio naudojimo vadovo skyrių.

Kuro filtro įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
Rodo, kad kuro filtre esantis vandens kiekis pasiekė kritinę ribą. Atsiradus pirmai galimybei kreipkitės į „Toyotos“ įgaliotąjį atstovą ar kitą kvalifikuotą specialistą tam, kad ištuštinti vandens separatorių ir patikrinti kuro filtrą.
 
Ką daryti?
Ištuštinkite vandens separatorių vadovaudamiesi naudotojo vadove nurodytais nurodymais ar atsiradus pirmai galimybei kreipkitės į „Toyota“ įgaliotąjį atstovą ar kitą kvalifikuotą specialistą tam, kad ištuštinti vandens separatorių ir patikrinti kuro filtrą. Įsijungus šiam įspėjamajam simboliui kelionę galima tęsti, bet visgi reiktų atsiradus pirmai galimybei ištuštinti vandens separatorių, nes į kuro sistemą patekęs kondensatas gali stipriai pažeisti maitinimo sistemą.

Variklio alyvos lygio įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie per žemą ar per aukštą variklio lygį.
 
Ką daryti?
Nedelsiant sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį. Leiskite varikliui 5 minutes pastovėti ir patikrinkite tepalo lygį karteryje. Jeigu jis yra per žemas, įpilkite naudojimo vadove nurodytą kokybės normą atitinkantį variklio tepalą. Jeigu variklio alyvos lygis yra per aukštas, nebetęskite kelionės, bet kreipkitės į Toyota įgaliotąjį atstovą ar kitą kvalifikuotą specialistą. Per aukštas ar per žemas alyvos kiekis karteryje gali sukelti didelius ir rimtus variklio gedimus.

Tepalo spaudimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie mažą tepalo spaudimą.
 
Ką daryti?
Nedelsiant sustokite saugioje vietoje ir išjunkite variklį. Leiskite varikliui 5 minutes pastovėti ir patikrinkite tepalo lygį variklyje. Jeigu jis yra per žemas, įpilkite naudojimo vadove nurodytą kokybės normą atitinkantį variklio tepalą. Užveskite variklį ir įsitikinkite, kad įspėjamasis simbolis išsijunks per porą sekundžių. Jeigu tai neįvyks, išjunkite variklį ir kreipkitės į Toyota įgaliotąjį atstovą ar kitą kvalifikuotą specialistą.

Sportinio režimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Pasirinktas yra sportinis važiavimo režimas. Pagerėja automobilio jautrumas akseleratoriaus pedalui. Sportinio režimo naudojimas gerina automobilio vidutines kuro sąnaudas.

Sportinio režimo įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Pasirinktas yra sportinis važiavimo režimas. Pagerėja automobilio jautrumas akseleratoriaus pedalui.Sportinio režimo naudojimas gerina automobilio vidutines kuro sąnaudas.

Keitimo aukštyn ir žemyn įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
Vadovaudamiesi keitimo aukštyn signalu ir keičiant pavarą į aukštesnę, galite sutaupyti kuro ir sumažinti išmetamųjų dujų kiekį.Priklausomai nuo važiavimo sąlygų, važiuojant M-režimu įspėjamasis signalas gali nebūti matomas.

Pakaitinimo žvakių veikimo indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Dyzelinio variklio pakaitinimo žvakės veikia. Šalto variklio ir žemų lauko temperatūrų atveju įspėjamasis simbolis dega ilgiau.
 
Ką daryti?
Palaukite kol jis užges ir tik tada užveskite variklį („Stop&Start“ sistemos atveju variklis neužvedamas kol neužgęsta įspėjamasis signalas).

Bendras įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Įsijungia ar pradeda mirksėti gedimo ar bendros problemos atveju (kartais pasigirsta ir garsinis signalas).
 
Ką daryti?
Šis įspėjamasis simbolis paprastai užsidega kartu su kitais įspėjamaisiais simboliais, kurie informuoja apie kokios nors sistemos gedimą. Specifinės sistemos įspėjamojo signalo užsidegimo atveju vadovaukitės rekomenduojamomis instrukcijomis.

„Stop & Start“ sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Geltonai degantis įspėjamasis simbolis informuoja vairuotoją apie išjungtą „Stop & Start“ sistemą. Mirksinti įspėjamasis simbolis informuoja apie „Stop & Start“ sistemos gedimą.
 
Ką daryti?
Gedimo atveju šis įspėjamasis simbolis mirksi geltonai. Tokiu atveju automobilio variklis neišsijungia sustojimų metų tam, kad tausoti energiją, bet jis veikia nuolatos tol, kol bus išjungtas degimas. Partikrinkite automobilį atsiradus pirmai galimybei „Toyotos“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

„Stop & Start“ sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
„Stop & Start“ sistema sustabdo ir įjungia variklį automatiškai priklausomai nuo stovėjimo stabdžio naudojimo. Sistemą galima išjungti paspaudus „Stop & Start“ sistemos įspėjamąjį simbolį.

LDA įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
(LDA -Lane Departure Alert) Eismo juostų kirtimo perspėjimo sistema nustato sistemos kameros pagalba eismo juostas ir informuoja vairuotoją, kai automobilis nukrypsta nuo savo eismo juostos. Jeigu sistema nustato nukrypimą nuo eismo juostos, vairuotojas įspėjamas apie tai greitu nenutrūkstamu signalu ir universalaus rodmens pagalba.

Sistemos, padedančios leistis nuo kalno, signalas
 
Ką tai reiškia?
Sistema, padedanti leistis nuo kalno, padeda suvaldyti greitį leidžiantis nuo kalno. Sistema įsijungia esant 25 km/h greičiui. Įsijungus sistemai pradeda mirksėti slidaus kelio įspėjamasis signalas ir stabdymo šviesos.

Stabdymo sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Raudonas stabdymo sistemos įspėjamasis simbolis įsijungia šiais atvejais: * Stabdžių skysčio lygis yra per žemas * Gedimas elektroninėje stabdymo sistemoje
 
Ką daryti?
Užsidegus raudonam įspėjamajam signalui yra gedimas stabdžių elektroninėje valdymo sistemoje ar stovėjimo stabdyje (modeliai su elektriniu stovėjimo stabdžiu) Automobilio naudojimas yra galimas, bet reiktų stebėti, kad užstrigus stovėjimo stabdžiui, stabdžiai neperkaistų. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais stabdžių pajėgumas gali sumažėti.

Stabdymo sistemos įspėjamasis simbolis (geltonas)
 
Ką tai reiškia?
Stabdymo sistemos geltonas įspėjamasis simbolis informuoja apie gedimą: * Elektroninėje stabdymo sistemoje ar * Stovėjimo stabdyje
 
Ką daryti?
Užsidegus geltonam įspėjamajam signalui yra gedimas stabdžių elektroninėje valdymo sistemoje ar stovėjimo stabdyje (modeliai su elektriniu stovėjimo stabdžiu) Automobilio naudojimas yra galimas, bet reiktų stebėti, kad užstrigus stovėjimo stabdžiui, stabdžiai neperkaistų. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais stabdžių pajėgumas gali sumažėti.

ABS-stabdžio įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
ABS-stabdžio įspėjamasis simbolis informuoja apie gedimą: * ABS stabdyje * Stabdymo pagalboje
 
Ką daryti?
Jeigu dega geltonos spalvos įspėjamasis signalas, ABS sistemoje yra gedimas. Jeigu dega įspėjamasis signalas, važiuoti galima, bet tai reiktų daryti atsargiai, nes stabdant staigiai, ratai gali užsiblokuoti ir automobilis gali netikėtai tapti nevaldomas.

Išjungto automatinio stovėjimo stabdžio įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Stovėjimo stabdžio automatinė sistema išjungta.
 
Ką daryti?
Stovėjimo stabdys neįsijungia automatiškai. Įjunkite automatinio stabdžio funkciją naudodami valdymo mygtuką.

Rankinio akseleratoriaus simbolis
 
Ką tai reiškia?
Naudojant rankinį akseleratorių dega rankinio akseleratoriaus simbolis ir mirksi antislydimo sistemos įspėjamasis signalas. Universalaus rodmens ekrane matoma rankinio akseleratoriaus būsena ir pasirinktas greitis.

Važiavimo landšaftu režimo įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
Įspėjamasis signalas įsijungia naudojant važiavimo landšaftu režimą.

Judėjimo juostų sekimo sistemos signalas (LKA)
 
Ką tai reiškia?
Judėjimo juostų sekimo sistema LKA įjungta. Jeigu LKA nustato nukrypimą nuo eismo juostos, vairuotojas įspėjamas apie tai greitu nenutrūkstamu garso signalu, universalaus rodmens ir vairo pagalba.Vairas sukamas trumpą laiką ir nedaug važiavimo juostos ašies (centrinės ašies) kryptimi.Mirksintis signalas informuoja apie LKA sistemos gedimą.
 
Ką daryti?
Jeigu įspėjamais signalas mirksi, partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Stabilumo kontrolės sistema išjungta
 
Ką tai reiškia?
Informuoja vairuotoją apie išjungtą stabilumo kontrolės sistemą. Rekomenduojama stabilumo kontrolės neišjungti ir įprastomis sąlygomis . Tai gali būti reikalinga užklimpus automobiliui grunte bei jį išlaisvinant savo jėgomis.
 
Ką daryti?
Tolygiai deganti įspėjamoji lemputė informuoja apie gedimą transporto priemonės stabilumo kontrolės (VSC) ar traukos kontrolės (TRC) sistemoje. Degant įspėjamajai lemputei galima važiuoti toliau, bet tokiu atveju automobilio stabilumo kontrolės įrenginiai neveikia ir automobilis gali slidžiame kelyje pradėti slysti į šoną.

Įjungtas dinaminės greičio palaikymo sistemos įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
Tolygiai degantis įspėjamasis signalas informuoja, kad dinaminio greičio palaikymo sistema yra įjungta ir paruošta naudoti. Mirksintis įspėjamasis signalas informuoja apie dinaminio greičio palaikymo sistemos gedimą.
 
Ką daryti?
Jeigu įspėjamais signalas mirksi, partikrinkite automobilį Toyota įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Greičio ribotuvo simbolis
 
Ką tai reiškia?
Pasirinkta greičio riba, kurios pasirinktas greičio ribotuvas neleidžia viršyti.

Greičio palaikymo sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie gedimą greičio palaikymo sistemoje.
 
Ką daryti?
Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Greičio palaikymo sistemos simbolis
 
Ką tai reiškia?
Signalas informuoja, kad greičio palaikymo sistema yra įjungta ir paruošta naudoti.

Įjungtas nuolatinio greičio palaikymo sistemos simbolis arba dinaminė greičio palaikymo sistema tik greičio palaikymo sistemos simbolis
 
Ką tai reiškia?
Signalas informuoja, kad greičio palaikymo sistema yra įjungta ir paruošta naudoti.

Pasirinkto greičio įspėjamasis signalas
 
Ką tai reiškia?
Pastovaus greičio palaikymo ribinis greitis yra pasirenkama naudojant valdymo svirtį.

Išjungtos traukos kontrolės sistemos signalas
 
Ką tai reiškia?
Traukos kontrolės sistemos įrenginys išjungtas.
 
Ką daryti?
Traukos kontrolės sistemos įjungimui spauskite antislydimo sistemos jungiklį.

Stabilumo kontrolės sistema išjungta
 
Ką tai reiškia?
Informuoja vairuotoją apie išjungtą stabilumo kontrolės sistemą. Rekomenduojama stabilumo kontrolės neišjungt ir įprastomis sąlygomis. Tai gali būti reikalinga užklimpus automobiliui grunte bei jį išlaisvinant savo jėgomis.
 
Ką daryti?
Tolygiai deganti įspėjamoji lemputė informuoja apie gedimą transporto priemonės stabilumo kontrolės (VSC) ar traukos kontrolės (TRC) sistemoje. Degant įspėjamajai lemputei galima važiuoti toliau, bet tokiu atveju automobilio stabilumo kontrolės įrenginiai neveikia ir automobilis gali slidžiame kelyje pradėti slysti į šoną.
 

Antislydimo sistemos signalas
 
Ką tai reiškia?
Automobilio slydimo pavojaus ar priekinių ratų sukimosi vietoje atveju pradeda mirksėti antislydimo sistemos įspėjamoji lemputė, informuojanti apie TRC (Traction Control) arba VSC (Vehicle Stability Control) įsijungimą. Įsijungus sistemai, įspėjamoji lemputė mirksi labai greitai.
 
Ką daryti?
Tolygiai deganti įspėjamoji lemputė informuoja apie gedimą transporto priemonės stabilumo kontrolės (VSC) ar traukos kontrolės (TRC) sistemoje. Degant įspėjamajai lemputei galima važiuoti toliau, bet tokiu atveju automobilio stabilumo kontrolės įrenginiai neveikia ir automobilis gali slidžiame kelyje pradėti slysti į šoną.

Dyzelio suodžių filtro (DPF) įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Įspėjamojo simbolio užsidegimas rodo, kad DPF suodžių dalelių filtras dėl daugkartinių trumpų kelionių ir/arba dažno lėto važiavimo turi būti valomas.
 
Ką daryti?
Regeneruokite filtrą (kai kuriuose modeliuose). Jeigu įspėjamasis simbolis dega pastoviai, DPF sistemoje yra gedimas. Partikrinkite automobilį „Toyotos“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį. Filtro regeneracijos atveju rekomenduojamas toliau nurodytas važiavimo stilius*: – Važiuokite visą laiką maždaug 65 km/h greičiu apie 20-30 minučių. – Venkite trumpų važiavimų (variklis turi dirbti ilgesnį laiką). Įspėjamasis simbolis išsijungia pasibaigus regeneracijai. Jeigu visgi tokiu būdu važiuoti nepavyksta, leiskite automobilį patikrinti „Toyota“ įgaliotam atstovui ar kitam kvalifikuotam specialistui. *: Atsižvelkite į oro sąlygas, kelio sąlygas ir eismo sąlygas važiuojant bei laikykitės eismo sąlygų.

Saugos sistemos indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Jis informuoja apie imobilaizerio ar aliarmo sistemos įsijungimą.

Parkavimo padėties įjungimo indikatorius
 
Ką tai reiškia?
Pasirinkite parkavimo režimą „P“

Aklo kampo sekimo sistemos įspėjamoji lemputė
 
Ką tai reiškia?
Informuoja vairuotoją apie įjungtą BSM (Blind Spot Monitor) aklo kampo sekimo funkciją

BSM nustatymo sistema
 
Ką tai reiškia?
(BSM- Blind Spot Monitor ) Aklos zonos stebėjimo funkcija: kai automobilio galiniame kampe yra nustatomas artėjantis automobilis, užsidega šoninio veidrodėlio įspėjamasis signalas, bet posūkio signalas neįsijungia. Įspėjamasis signalas pradeda mirksėti, kai yra įjungiamas posūkio signalas. Važiavimo atbuline eiga funkcija: jei automobilio galinis kampas artėja prie kliūties, pradeda mirksėti šoninio veidrodėlio įspėjamasis signalas.
 
Ką daryti?
Sistemos gedimo atveju prietaisų skydelyje matomas įspėjimas “Check BSM System”. Įspėjamųjų signalų mirksėjimas įvairiose situacijose ir pasigirdęs įspėjamasis signalas yra būdingas korektiškai veikiančiai sistemai.

Adaptyvi priekinio apšvietimo sistema (AFS) išjungta
 
Ką tai reiškia?
AFS gerina sankryžose ir posūkiuose, sukant priekinius žibintus kartu su ratais į kairę ar dešinę. Signalas išsijungia išjungus sistemą mygtuku “AFS OFF“. Mirksintis signalas informuoja apie adaptyvios priekinio apšvietimo sistemos gedimą.
 
Ką daryti?
AFS sistemos gedimo atveju paprastų žibintų pajėgumas paprastai nesumažėja. Jeigu matomumas yra pakankamas, galima tęsti kelionę. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Priekinių žibintų reguliavimo sistemos gedimas
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie gedimą adaptyvioje priekinio apšvietimo sistemoje.
 
Ką daryti?
Žibintai dėl gedimo gali būti neteisingoje padėtyje. Jeigu matomumas yra pakankamas, galima tęsti kelionę, bet būtina atsižvelgti į tai, kad automobilio žibintai gali apakinti iš priekio atvažiuojančius vairuotojus. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

LED žibinto lemputės gedimas
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie gedimą LED žibintų sistemoje.
 
Ką daryti?
LED žibintai gedimo atveju nedega tvarkingai. Partikrinkite automobilį „Toyota“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Priekiniai rūko žibintai
 
Ką tai reiškia?
Dega priekiniai rūko žibintai.Naudojimo sąlygos: pagrindiniai ar parkavimo žibintai yra įjungti.

Tolimųjų šviesų automatinis perjungimas
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie įjungtą automatinę tolimųjų šviesų sistemą.

Informuoja apie automatinės tolimųjų šviesų sistemos gedimą
 
Ką tai reiškia?
Informuoja gedimą automatinėje tolimųjų šviesų sistemoje.
 
Ką daryti?
Tolimųjų šviesų naudojimas rankiniu būdu taip pat yra įmanomas. Automatinė tolimųjų šviesų sistema gali neveikti dėl sudėtingų klimato sąlygų ar nešvarių jutiklių. Jeigu sistema nepradeda veikti pagerėjus klimato sąlygoms ir išplovus automobilį, patikrinkite automobilį „Toyotos“ įgaliotame servise ar pas kitą kvalifikuotą asmenį.

Tolimųjų šviesų signalas
 
Ką tai reiškia?
Informuoja apie įjungtas tolimąsias šviesas.

Gabaritiniai žibintai
 
Ką tai reiškia?
Dega šoninis ir numerių apšvietimas bei rodmenų bloko apšvietimas.

Posūkio signalas. Avarinių šviesų signalas
 
Ką tai reiškia?
Įjungus posūkio žibintą, vienu metu mirksi tik vienas žalias prietaisų skydelio simbolis – rodyklė į dešinę arba į kairę. Įjungus avarinius žibintus, vienu metu mirksi abi žalios rodyklės.
 
Ką daryti?
Jeigu kažkuri lemputė skydelyje mirksi du kartus greičiau nei įprastai, reiškia, kad yra perdegusi išorinė posūkio signalo lemputė. Jeigu reikia, pakeiskite ar leiskite pakeisti neveikiančią išorinę posūkio signalo lemputę.

Maitinimo sistemos įspėjamasis simbolis
 
Ką tai reiškia?
Jeigu įspėjamasis simbolis dega tolygiai, yra užsikimšęs kuro filtras. Pristatykite automobilį į Toyotas įgaliotą servisą ar pas kitą kvalifikuotą asmenį. Jeigu įspėjamasis simbolis mirksi, yra užsipildęs vandens separatorius ir jį reikia ištuštinti.
 
Ką daryti?
Ištuštinkite vandens separatorių vadovaudamiesi naudotojo vadove nurodytais nurodymais ar atsiradus pirmai galimybei kreipkitės į Toyota įgaliotąjį atstovą ar kitą kvalifikuotą specialistą tam, kad ištuštinti vandens separatorių ir patikrinti kuro filtrą. Įsijungus šiam įspėjamajam simboliui kelionę galima tęsti, bet visgi reiktų atsiradus pirmai galimybei ištuštinti vandens separatorių, nes į kuro sistemą patekęs kondensatas gali stipriai pažeisti maitinimo sistemą.