toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
Registracija į
servisą

Aplinkosauga

Toyota įsipareigojimas

Toyota yra atsakinga už aplinkosaugos problemų sprendimą. Visas gaminio gyvavimo ciklas nuo kūrimo ir medžiagų naudojimo iki paskutinio pakartotinio panaudojimo yra smulkiai išanalizuotas poveikio aplinkai požiūriu.

Toyota stengiasi susidoroti su visais iššūkiais, susijusiais su aplikosauga, įtraukdama visą savo dirbantį personalą. Toyota valdymo principai, veiklos metodai, vertybės bei nuostatos yra sujungti į vieną bendrą visumą, pavadintą „Toyota kelias“ (angl. „The Toyota Way“), kuris yra pagrįstas nuolatinio tobulinimo ir pagarbos žmonėms principais. Šie du esminiai dalykai apima penkias svarbias koncepcijas, kurių pagrindu ir sukurtas „Toyota kelias“: tai iššūkiai, nuolatinis tobulėjimas, ieškojimas šaltinių teisingiems sprendimams priimti, pagarba ir darbo komanda.

Pagal programą „Toyota kelią“ sukurta darbo sistema įgalina mus greta kitų dalykų atitinkamai reaguoti ir į su aplinkosauga susijusius iššūkius įvairiuose automobilio gyvavimo etapuose. Šiame kontekste minėtinos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, atliekų mažinimas, didesni perdirbimo rodikliai ir draudimas naudoti pavojingas medžiagas gaminant detales ir komponentus. Bendroji Toyota vizija sukurta atsižvelgiant į ilgalaikius socialinius pokyčius, sykiu sprendžiant aplinkosaugos problemas.

Toyota Žemės Chartijoje (priimtoje 1992 m. ir peržiūrėtoje 1997 m.), įkūnytas išsamus požiūris į bendrus aplinkosaugos klausimus. Toyota Žemės Chartijoje akcentuojamas įsipareigojimas saugoti ir puoselėti aplinką taikant ne tik bendruosius principus, bet ir konkrečius pavyzdžius, parodančius, ką galima padaryti laikantis veiklos nuostatų.

Toyota ir aplinkosauga.pdf