toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
Registracija
techniniam aptarnavimui
toyota serviso ikona
Registracija į
servisą

Aplinkosauga

Toyota siekia kurti ir skatinti tvaraus judėjimo technologijas, kurios padėtų harmoningai suderinti aplinkosaugą su ekonomika.

Toyota yra atsakinga už aplinkosaugos problemų sprendimą. Visas gaminio gyvavimo ciklas nuo kūrimo ir medžiagų naudojimo iki paskutinio pakartotinio panaudojimo yra smulkiai išanalizuotas poveikio aplinkai požiūriu.

Rengiant Toyota aplinkosaugos iššūkį 2050, buvo padėti pamatai ilgalaikiams aplinkosaugos tikslams kelti. Dokumente nurodyti visi verslo aspektai, apimantys automobilius ir ne tik. Toyota požiūris apima visą transporto priemonių gamybos procesą, dalių užsakymą iš tiekėjų, logistiką, pardavimą ir rinkodarą, priežiūrą ir veiklą eksploatacijos ciklo pabaigoje. Visa tai nuolat tobulinama, siekiama kurti geresnį pasaulį ir tvarią ateitį.

Ateinančiais dešimtmečiais drąsiai bus imtąsi ryžtingų žingsnių, siekiant ne tik

nulinio poveikio aplinkai, bet ir naudos jai gyvavimo ciklo emisijos, gamyklų emisijos, vandens ir energijos sąnaudų bei kitose srityse.

Bendroji Toyota vizija sukurta atsižvelgiant į ilgalaikius socialinius pokyčius, sykiu sprendžiant aplinkosaugos problemas.

Toyota Žemės Chartijoje (priimtoje 1992 m. ir peržiūrėtoje 1997 m.), įkūnytas išsamus požiūris į bendrus aplinkosaugos klausimus. Toyota Žemės Chartijoje akcentuojamas įsipareigojimas saugoti ir puoselėti aplinką taikant ne tik bendruosius principus, bet ir konkrečius pavyzdžius, parodančius, ką galima padaryti laikantis veiklos nuostatų.

Toyota ir aplinkosauga.pdf