toyota bandmasis vaziavimas
Registruokitės į
bandomąjį važiavimą
toyota serviso ikona
Registracija
techniniam aptarnavimui
toyota serviso ikona
Registracija į
servisą

Toyota T-Mate

Su Jumis – saugesnei kelionei

Toyota T-Mate – tai sistemų serija, skirta padėti Jums ir padidinti vairavimą saugą, kai automobilį statote, važiuojate plentu ar miesto gatvėmis. Šios sistemos padės apsaugoti ne tik Jus bei Jūsų keleivius, bet ir kitus kelių eismo dalyvius. Visa tai – Toyota pastangų didinti saugą kelyje dalis. Mes siekiame, kad kelių eismo įvykiai taptų praeitimi.

TOYOTA SAFETY SENSE

Priešavarinė sistema (PCS)

Mūsų priešavarinė sistema gali aptikti ir padėti Jums išvengti susidūrimų su kitomis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais ir dviratininkais. Ji veikia perspėdama vairuotoją garso ir vaizdo įspėjimais bei padėdama stabdyti. Jei vairuotojas nestabdo laiku, sistema automatiškai įjungia stabdžius, siekdama išvengti susidūrimo arba jį sušvelninti.

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema stebi pravažiuojamus kelio ženklus ir prietaisų skydelio ekrane pateikia naudingą informaciją, pvz., esamą greičio apribojimą arba draudimą lenkti. Sistema taip pat teikia vaizdinius ir garsinius įspėjimus, jei vairuotojas nesilaiko kelio ženklo apribojimo.

Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC)

Ši sistema palaiko minimalų iš anksto nustatytą atstumą iki priekyje esančios transporto priemonės. Sumažėjus šiam atstumui, sistema sumažina automobilio greitį ir galiausiai įjungia stabdžius bei aktyvuoja stabdžių žibintus. Jei Jūsų automobilyje yra pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA), ši sistema maršrute papildomai atpažins greičio apribojimus ir pasiūlys reikiamas korekcijas.

Eismo juostos laikymo pagalba (LTA)

Mūsų eismo juostos laikymo pagalbos sistema skirta saugiau vairuoti plente. Ji palaiko automobilį eismo juostos viduryje. Jei automobilis pradeda krypti nuo jo, vairavimo pagalba ima švelniai jį vairuoti, koreguodama kursą.

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

Automatinių tolimųjų šviesų sistema stebi kelią ir registruoja atvažiuojančių transporto priemonių priekinius žibintus. Jei ji aptinka priekinius žibintus, automatiškai išjungia tolimąsias šviesas ir įjungia artimąsias. Kai kitos transporto priemonės priekiniai žibintai neberegistruojami, sistema automatiškai vėl grąžina tolimąsias šviesas. Koks rezultatas? Naktį važiuosite saugiau ir Jūs, ir kiti kelių eismo dalyviai.

 

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

Pažangioji automobilio statymo sistema Toyota Teammate (ADC)

Ši sistema valdo greitėjimą, vairavimą, stabdymą ir pavarų perjungimą, kad padėtų Jums saugiai pastatyti automobilį. Ji netgi gali įsiminti Jūsų mėgstamas stovėjimo vietas, neapibrėžtas linijomis arba gretimais objektais.

Panoraminio vaizdo stebėjimo sistema (PVM)

Ši sistema padeda lengviau ir saugiau pastatyti automobilį, nes sujungia keturių kamerų rodomus vaizdus ir suformuoja beveik 360° aplinkos rodinį.

Galinio skersinio eismo persp4jimas su automatiniu stabdymu (RCTAB)

Kai atbuline eiga išvažiuojate iš stovėjimo vietos, ši sistema stebi, ar nėra iš kairės arba dešinės atvažiuojančių transporto priemonių, perspėja apie jas ir įjungia stabdžius, kad padėtų išvengti susidūrimo.

Išmanusis atstumo sonaras (ICS)

Šios sistemos išmanumas slypi ne tik pavadinime: ji įspėja vairuotoją apie kliūtis, esančias priešais automobilį arba už jo, ir automatiškai sustabdo, kad neatsitrenktumėte.

VAIRAVIMO PAGALBA

Riboto matomumo zonos stebėjimo sistema (BSM)

Mūsų riboto matomumo zonos stebėjimo sistema perspėja vairuotoją apie bet kokias transporto priemones, kurių jie galbūt nepastebėjo šoniniame veidrodėlyje. Tai ypač naudinga lenkiant.

Adaptyvioji tolimųjų šviesų sistema (AHS)

Ši sistema skirta visiems kelių eismo dalyviams užtikrinti geriausią matomumą vairuojant naktį. Ji automatiškai optimizuoja priekinių žibintų šviesos sklaidą, pritemdydami sritį, kurioje priešais atvažiuoja kitos transporto priemonės, kad Jūsų automobilio tolimosios šviesos neakintų kitų vairuotojų, tačiau vis tiek apšviestų pakankamą kelio dalį.

Vairuotojai visada atsako už savo vairavimo saugą.
Sistemoms įtakos daro veikimo sąlygos ir apribojimus.
Visada perskaitykite savininko vadovą, kur rasite papildomos informacijos. Funkcijų pasiekiamumas priklauso nuo valstybės, transporto priemonės modelio ir komplektacijos.